Jenis-Jenis Sosialisasi

Jenis-Jenis Sosialisasi

Jenis-Jenis Sosialisasi

Jenis-Jenis Sosialisasi

  • Sosialisasi Primer

Artinya sosialisasi pertama yang dijalani seseorang semasa kanak-kanak, dan berfungsi mengantar mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat.


  • Sosialisasi Sekunder

Artinya sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi di sektor – sektor  kehidupan yang nyata dalam masyarakat.


Di lihat dari segi caranya. Sosialiasasi yang berlangsung dalam keluarga dapat di bedakan menjadi :


  1. Sosialisasi Reflesif

Adalah proses sosialisasi yang lebih mengutamakan penggunaan hukum komunikasi suatu arah kepatuhan penuh anak-anak kepada orang tua dan peran dominan orang tua dalam proses tersebut.


  1. Sosialisasi Partisipasip

Adalah proses yang lebih mengutamakan penggunaan motifasi, komunikasi timbale balik penghargaan terhadap otonomi anak dan sering tanggung jawab dalam proses tersebut.


Sumber: https://ciso.co.id/helicopter-sim-pro-apk/