Hukum Seks Bebas dan Zina

Hukum Seks Bebas dan Zina

Hukum Seks Bebas dan Zina

Hukum Seks Bebas dan Zina

Seks bebas sangat tidak dibenarkan dalam Islam, karena Islam hanya membolehkan hubungan seks dengan perkawinan yang sah. Keharaman seks bebas ini didasarkan kepada firman Allah Swt:
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
“Katakanlah, “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (QS. Al-Araf:33)
الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur:2).
Rasulullah Saw pun bersabda:
“Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya.” (HR. Abu Daud.)
“Ada tiga golongan (manusia) yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu: orang yang berzina, raja yang pendusta dan orang miskin yang sombong.” (HR. Muslim).

sumber :

https://thesrirachacookbook.com/my-singing-monsters-mod-apk/